Opór przed tym co jest
to opór wobec samego sobie,
to opór wobec własnych tworów,

to wybór cierpienia.

***
Prawdziwe szczęście nie ma swojej przyczyny,
jest ponad bulem i przyjemnością.
Prawdziwe szczęście wynika z faktu istnienia.

***
Jako w twoim sercu, 
tak i na ziemi twoich oczekiwań.

***
Stan Obecności, stan Medytacji jest życiem. 
Jeżeli tkwisz w niepokojach własnego umysłu, 
nie żyjesz.

***
Lepiej zatonąć, 
niż zwinąć żagle 
i zostać niewolnikiem własnych lęków.

***
Ludzkość zmierza tam, 
dokąd TY się kierujesz.
TY jesteś przyszłością.

***
Mocą przyszłości 
jest Cisza Twojego umysłu.
Mocą przyszłości jest 
Twoja Radość,

Twoja Kreatywność,
Optymizm
i Wdzięczność.

***
Jesteśmy świadkami dwóch równoległych rzeczywistości

Z jednej strony fascynujący postęp techniczny, naukowy i edukacyjny, 
niewyobrażalne, wszechobecne udogodnienia, 
codzienna radość z dostępu do wszystkiego i wszędzie; 

Z drugiej, osamotniony człowiek, który od tysięcy lat poszukuje własnej tożsamości. 
Siedzi i rozmyśla Kim Jest i dokąd iść.

Na szali przyszłości znajduje się z jednej strony sztuczna inteligencja, 
z drugiej człowiek, który albo odkryje Kim Jest, albo pozwoli się jej pochłonąć. 
Po raz pierwszy w historii naszej cywilizacji sami siebie ustawiliśmy w szachu.
Kolejny ruch należy jednak do nas.

***
Ludzkość trwa w błogim śnie 
o własnym przebudzeniu.

***
Całym sobą odczuwam, że jestem istotą wieczną
że jestem Duchem w ciele, 
że moje szanse poznawania i dokonywania wyborów nie kończą się wraz ze śmiercią. 
Chcę dalej doświadczać, żyć i odczuwać, 
chociaż niekoniecznie w świecie, w którym trzeba stawiać ogrodzenie i zamykać mieszkanie. 
Możliwości jest nieskończenie wiele. 
Pragnienie życia i doświadczania jest prawem mojej wolnej woli.

***
Porzućmy opisy życia i zacznijmy żyć. 
Porzućmy zewnętrzną formę savoir-vivre'u i przywróćmy do naturalności. 
Niech nasze zachowania nie będą ucywilizowane, 
lecz niech wynikają z wnętrza. 
Moralności, uczciwości, Mądrości nie sposób się nauczyć. 
To wszystko jest w nas, 
trzeba jedynie rozpoznać własne bogactwo, moc i piękno. 

***
Podlegamy prawu cykliczności,
gdyż decyduje za nas energia nieuświadomionych uczuć. 
Dusza uwikłana w niepokoje, pragnienia i lęki, w emocje, 
których nie rozpoznała za życia, 
dąży do ich zrównoważenia i samoistnie powraca. 
Powraca, bo taka jest decyzja jej energii. 
Każdy z nas jest w innym miejscu na prostej nieskończonej Poznania. 
Mamy więc czas
a ostateczny cel to 
powrót do Źródła.

***
Hollywoodzka reżyseria naszego życia 
utrzymuje nas w przekonaniu, 
że mamy ok. 90 lat czasu 
na poznanie nieskończonego Boga, 
na odnalezienie i poznanie siebie, 
na stworzenie koncepcji swojego istnienia, 
korzystając przy tym z nieskończenie zaplątanego umysłu. 
Dalsza narracja utrzymuje nas w przeświadczeniu, 
że wszystko, co się wydarza, uzależnione jest od czegoś zewnętrznego, 
np. od szczęścia, genów czy łaski Bożej, 
która w tej koncepcji nie wiadomo jakimi kieruje się zasadami. 
Taki obraz świata budzi jedynie lęk i niepewność, 
a w konsekwencji pośpiech, zachłanność i bezkarność.

***
Zachowujemy się często, jak dzieci na placu zabaw
Trwonimy energię w walce o utraconą zabawkę. 
Obrażamy się i złościmy, tupiąc nogami. 
Zamartwiamy się o innych. 
Zajmujemy się wszystkim tylko nie samym sobą. 
Emocjonujemy się rywalizacją hipnotycznego świata polityki, 
bądź snem hollywoodzkich opowieści filmowych. 
Przeżywajmy telenowele innych biorąc na siebie ich cierpienia. 
Tymczasem energia Źródła uchodzi z nas 
jak z dziurawego garnka, a my tracimy zdrowie, 
ściągając na siebie niechciane okoliczności. 
Czy rozsądnym jest niekontrolowane szastanie energią życiową, 
brak umiaru i zachłanność?  

***
W większości jesteśmy ofiarami wyklutego przez samych siebie losu
Utraciliśmy suwerenność i decyzyjność. 
Nasza wolność jest ograniczona i przejęta przez tych, 
którym oddaliśmy nad sobą kontrolę. 
Stosujemy się do różnych: jurysdykcji, zaleceń, obostrzeń, 
zakazów i nakazów, oraz przepisów bankowych. 
Uwarunkowani jesteśmy ideami, które przejęliśmy od innych. 
Ograniczamy nasze postępowanie do zasłyszanych narracji, 
filozofii, religii, polityki, świata mody, stylu życia i wszechobecnego zegara. 
Praca zawodowa to najczęściej oddanie wolności na usługi systemu
Rzadko kiedy wykonujemy czynności, jakie sami chcemy. 
Droga wyjścia jest prosta, jednak trudno ją dostrzec. 

***
Podstawową ścieżką spełnionego życia 

jest naturalność, prostota, 
unikanie napięć, sprzeciwu, ocen 
i wszelkiej biegunowości. 

Wypracowanie takich postaw 
jest efektem trwałego przebywanie w  stanie Obecności 
w stanie Ciszy serca.

Podstawową ścieżką spełnionego życia 
jest nie-Działanie. 
Sposób aktywności, w której wszystko dokonuje się bez napięcia, 
jakby samo, jakby przeze mnie. 
Tego rodzaju pokój Duszy wypracowuje trwały stan Medytacji 
stan z Ciszy serca.

Podstawową ścieżką spełnionego życia 
jest trwała świadomość swojej najgłębszej istoty, 
świadomość tego Kim Jestem, 
gdzie Jestem 
i dokąd zmierzam. 
Utrzymanie tak trwałego przebudzenia, to innymi słowy 
ciągła Obecność, to  Cisza serca.

Podstawową ścieżką spełnionego życia 
jest umiar, pokora i współodczuwająca Miłość. 
Te trzy skarby, z których największa jest Miłość, 
rodzą się z trwałego przebywania w stanie Medytacji, 
w Ciszy serca.

***