​Wprowadzenie

​Propozycja, którą trzymacie Państwo ​w rękach ​jest absolutnie wyjątkowa. ​​W przeciwieństwie do poprzedniej swojej ​książki, Autor nie podaje teoretycznych opis nie wyjaśnia zjawisk, które są jej treścią nie stosuje naukowych określeń, lecz pokazuj ​​jak poprzez budowanie wiary we własne możliwości i odkrywanie w sobie ogromnych ​pokładów siły – można wpłynąć na ludzki umysł. ​​Książkę czyta się lekko, niemal jednym tchem, niczym świetnie napisaną poezję, ​​jednak jej treść jest kwintesencją tak obszernych ​w swej tematyce zjawisk, że każde ​​zdanie można analizować wiele razy, odkrywając wciąż nowe, ​pełniejsze znaczenie. ​​Istnieje mnóstwo publikacji, podejmujących próby zintegrowania ​Duszy, Umysłu ​​i Ciała w jedno – pełne JA. Ryszard Klein wyłuskał to, ​co wydaje się być sednem tego ​​zjawiska – a jest nim Człowiek. Każdy z nas szuka drogi do szczęścia, jednak będąc ​​więźniem umysłu nie pozwala sobie na to. ​​Człowiek jest często sam dla siebie ​​największym wrogiem. ​Autor wychodzi temu zjawisku naprzeciw zachęcając​​do wsłuchiwania się we własny wewnętrzny głos. Powtarzane jak mantra treści dają ​​ukojenie wewnętrznemu dziecku, ​tkwiącemu bezustannie w lęku, obawie przed stratą, ​​odrzuceniem i samotnością. ​​Informacje zawarte w książce posiadają niezwykle terapeutyczny charakter. Docierając do najgłębszych zakamarków Umysłu, integrują go z Ciałem i Duszą. ​​Odkrywają nieograniczone możliwości człowieka oraz ukazują drogę do osiągnięcia ​​wewnętrznego pokoju i szczęścia. Przedstawiony przez Autora mistyczny stan medytacji ​​daje uczucie bliskości Boga, wręcz zjednoczenia z Nim, kimkolwiek On jest dla ​czytelnika. ​Dołączony do książki audiobook fantastycznie przygotowuje do rozpoczęcia tej, poniekąd trudnej, lektury. Poprzez muzykę, która towarzyszy słowu, wprowadza nastrój ​​i niepowtarzalny klimat, co pogłębia przyswojenie treści. Aby lektura przyniosła ​​odpowiedni skutek dla umysłu, a jej treść została w pełni przyjęta, także w wymiarze ​​praktycznym - dobrze jest czytać ją powoli, dając sobie czas na odczucie działania ​​i funkcjonowania każdej z opisanych sfer.„Jam Jest”, jak chyba żadna inna książka, pobudza nie tylko świadomość, ​​ale również nieświadomość i podświadomość, pozwalając na uruchomienie emocji, ​​mogących doprowadzić do katharsis, a także do pogłębienia wiedzy o sobie.

​​Marta Kaczmarczyk
​​​– psycholog i psychoterapeuta