SŁOWO WSTĘPNE 

Kluczem do życia,
Istotą życia,
Świętym Graalem obfitości i spełnienia,
jest odpowiedź na pytanie: 

Kim Jestem?
Zadziwienie tym: 
Kim Jestem.

Nieustanne zadawanie tego pytania 
otwiera wrota 
Uniwersalnej Siły Miłości,
Tajemnicy Istnienia


czytaj więcej...