Najlepsza książka psychologiczna 
roku 2012 w kategorii rozwój osobisty.

www.ksiazkapsychologiczna.pl
Targi Książki w Krakowie, 07 XII 2012 roku 

Zarówno członkowie jury, jak i internauci wskazali na wyjątkową pozycję, przywracającą spokój i równowagę duszy. "Cisza. Esencja naszego umysłu" Ryszarda Kleina, to nieoceniona pomoc w wyzwoleniu się z własnych ograniczeń, wyobrażeń, iluzji i lęków. 
W plebiscycie organizowanym przez Wortal Granica pl, na nagrodzone tytuły oddano ponad 30 tysięcy głosów.

Czytaj więcej...

 Telewizja Porozmawiajmy TV
Wywiad z redaktorem 
Aleksem Berdowiczem

Zabrze, dnia 11. V 2014 rok

Radio Katowice
„Skacząc po półkach”

Wywiad z redaktorem 
Maciejem Szczawińskim

Radio Katowice, dnia 25. X 2012 rok

Dziennik KIjowski 

Wywiad z redaktorem
Eugeniuszem Gołybardem

Kijów, dnia 14. X 2013 rok

RECENZJE

Od Autora

Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, by zauważyć, że każdy człowiek koncentruje się głównie na samym sobie. Głębię tego uwarunkowania można zaobserwować, gdy ktoś próbuje wkraczać w nasz osobisty obszar. Im bardziej jesteśmy w nim pogrążeni, z tym większą determinacją go bronimy. 

Kontynuuj czytanie

Justyna Gul
Dziennikarka, recenzent, nauczycielakademicki

Przystępując do lektury książki Cisza. Esencja naszego umysłu, warto zdać sobie sprawę z tego, że wyruszamy w podróż, której celem będzie nie osiągniecie doskonałości, ale wyrobienie w sobie nawyku nieustannego doskonalenia się. Przede wszystkim jednak jest to wspaniała i pełna niespodzianek, choć czasami bolesna podróż, służąca poznaniu siebie, swoich lęków, obaw, rozszerzeniu granic bezpieczeństwa i otwarciu się na Prawdę. Pokonanie ograniczeń, pozbycie się stereotypów i mechanizmów myślenia nie będzie łatwe, ale pozwoli nam uniknąć wiecznego rozczarowania, sprawi, że nauczymy się postrzegać ludzi takimi, jacy są, a nie takimi, jakimi my ich widzimy. Omijając pułapki umysłu, będziemy mogli spokojnie kroczyć drogą ku wybranym celom. Spokojni, szczęśliwi, pozostający w zgodzie z samym sobą.

Kontynuuj czytanie

dr Mariusz Wojewoda 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ryszard Klein opisuje drogę duchowego życia współczesnego człowieka. W pojęciu „droga” kryje się poszukiwanie i dążenie do pełni. Autor docenia wartość innych tradycji kulturowych i religijnych, ale porusza się w obrębie tradycji judeochrześcijańskiej i posługuje się tu ukształtowaną koncepcją człowieka. Sięga do literatury popularyzującej wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, szczególnie antropologii, kosmologii. Powołuje się na teksty wywodzące się z kultury Wschodu. Myślą przewodnią są idee Antoniego de Mello – hinduskiego jezuity. Książka jest ciekawym świadectwem swobodnych poszukiwań, fascynacji, lektur i przemyśleń znanego w swoim środowisku muzyka, działacza społecznego.

Kontynuuj czytanie

Urszula Koszutska
Psycholog

Dlaczego polecam tę książkę? Jest to książka znakomita pod każdym względem. Jej zawartość jest starannie i rzetelnie przemyślana. Autor podkreśla znaczenie nieświadomości zbiorowej. Przypomina, że wiele naszych działań i zachowań ma podłoże na poziomie nieświadomym. Książka jest uporządkowana i spójna wewnętrznie. Zmuszająca do zatrzymania się i refleksji nad światem i sobą. A może nad sobą i światem. Tylko tyle i aż tyle.

Kontynuuj czytanie

Jacek Konarski
O tej CISZY powinno być głośno.

„Cisza” Ryszarda Kleina jest dziełem oryginalnym i samodzielnym. Chciałbym pogratulować Autorowi napisania takiej książki, a Wydawnictwu KOS jej wydania. Zadanie nie było łatwe. Wyobrażam sobie te momenty, w których Autor nagle odkrywał to, co później zawarł w swojej książce i jak czasem lekko, a częściej pewnie ciężko mu było wypowiedzieć te idee i obrazy w odpowiednich słowach i sekwencjach zdań. Gratuluję również Autorowi tego, że napisał niekonfesyjną książkę o powszechnym charakterze. Natura wszystkim jednaka – przypomniał kiedyś poeta. Jeśli więc ktoś dobrze rozpoznał ludzką naturę, to jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi na jego drodze do spełnienia, niezależnie od wyznania.

Kontynuuj czytanie